Dubai để xây dựng của thế giới

Ngày in
20/05/2016
Chuyên mục

Lấy cảm hứng từ hình dạng của một atisô, đèn màu xinh đẹp này là hoàn hảo cho gia đình hoặc kinh doanh. Bạn có thể sử dụng bất kỳ treo dây ánh sáng tiêu chuẩn và một bóng đèn nhiệt độ thấp (chẳng hạn như một bóng đèn cfl.) Chúng tôi mua một cơ sở đèn tiêu chuẩn với một sợi dây 12 ft từ amazon và …